Début



Mme. Laurette Godinas

Principaux axes de recherche:

    ● Estudio de fuentes
    ● Crítica textual y paleografía
    ● Literatura medieval, aurisecular y novohispana







lgodinas@iib.unam.mx

5622 6999 ext. 48655 / ext. 48650