Livres        Chapitres de livres        Articles        Actes de conferénce        Catalogues

Livres        Livres coordonnées, édités, compilés et anthologies        Éditions critiques        Livres traduits        Sections des livres
Suiza, 7 7 Suiza, 7 Egipto, 1 1 Egipto, 1 Uruguay, 3 3 Uruguay, 3 Italia, 29 29 Italia, 29 Noruega, 2 2 Noruega, 2 Canadá, 8 8 Canadá, 8 Perú, 28 28 Perú, 28 Francia, 44 44 Francia, 44 Guatemala, 25 25 Guatemala, 25 Honduras, 3 3 Honduras, 3 Austria, 3 3 Austria, 3 Sudáfrica, 1 1 Sudáfrica, 1 Argentina, 70 70 Argentina, 70 Internacional, 2 2 Internacional, 2 Brasil, 44 44 Brasil, 44 Chile, 12 12 Chile, 12 Costa Rica, 13 13 Costa Rica, 13 Colombia, 44 44 Colombia, 44 Alemania, 42 42 Alemania, 42 Japón, 3 3 Japón, 3 España, 238 238 España, 238 México, 6130 6130 México, 6130 China, 1 1 China, 1 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 30 30 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 30 Ecuador, 14 14 Ecuador, 14 Israel, 1 1 Israel, 1 República Dominicana, 3 3 República Dominicana, 3 República Checa, 1 1 República Checa, 1 República de Corea, 1 1 República de Corea, 1 El Salvador, 3 3 El Salvador, 3 Cuba, 16 16 Cuba, 16 Croacia, 1 1 Croacia, 1 Venezuela, 16 16 Venezuela, 16 Paraguay, 2 2 Paraguay, 2 Bélgica, 1 1 Bélgica, 1 Federación Rusa, 5 5 Federación Rusa, 5 Holanda, 12 12 Holanda, 12 Nicaragua, 3 3 Nicaragua, 3 Estados Unidos de América, 81 81 Estados Unidos de América, 81 Portugal, 1 1 Portugal, 1 Polonia, 1 1 Polonia, 1 Hungría, 1 1 Hungría, 1 Suecia, 1 1 Suecia, 1 Bolivia, 9 9 Bolivia, 9 Indonesia, 1 1 Indonesia, 1
La production totale enregistrée à HUMANINDEX: 6957 livres dans 45 dans pays